HASŁO XXXV Jasnogórskiej Nocy Czuwania

9 września 2020

XXXV Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich Emigrantów i ich duszpasterzy odbywa się pod hasłem: „W oparciu o Ewangelię i Eucharystię”.

Są to słowa zaczerpnięte z przemówienia papieża św. Jana Pawła II do Polaków w Chile:

„Wspomniałem na początku o wielkiej wspólnocie, jaką tworzą Polacy żyjący w kraju i poza jego granicami. Tworzyła się ona przez przeszło tysiąc lat. W oparciu o Ewangelię i Eucharystię Polacy żyjący poza krajem głęboko odczytują wszystko to, czym żyje ich Ojczyzna, jej troski, smutki, niepowodzenia, nadzieje i radości. Odczuwają to podobnie jak Polacy w kraju. Cały bowiem Kościół polski stara się wnikać w problemy emigracji i nieść jej pomoc duchową.”

św. Jan Paweł II, Przemówienie do Polaków w Chile, Santiago de Chile 4 IV 1987