Kontakt

Organizatorem
Jasnogórskiej Nocy Czuwania w intencji
polskich emigrantów i ich duszpasterzy jest

Towarzystwo Chrystusowe
dla Polonii Zagranicznej

ul. Panny Marii 4
61-108 Poznań
tel. 61 64 72 100
czuwanie@chrystusowcy.pl

Koordynator Czuwania
ks. Sebastian Stawierej SChr
tel. +48 503 927 092
powolania@chrystusowcy.pl