2021.06.18 – Motto XXXVI Jasnogórskiej Nocy Czuwania

8 sierpnia 2021

XXXVI Jasnogórską Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy przeżywać będziemy w roku, w którym obchodzimy 140. rocznicę urodzin Założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, Czcigodnego Sługi Bożego Augusta Kardynała Hlonda, pod hasłem: „być katolikiem w sercu”.

Motto zostało oparte o treść listu Czcigodnego Sługi Bożego Augusta Kardynała Hlonda „O życie katolickie na Śląsku”:

Rozmaite bałamutne pojęcia o wierze katolickiej w noszą tacy, co chcą być katolikami i za takich się uważają. Pojawia się tu jakiś katolicyzm zwyczajowy niby produkt tradycji narodowych i rodzinnych, który zna jeszcze opłatek wigilijny i święcone wielkanocne, i pasterkę na Boże Narodzenie, ale prawie nic poza tym. Jakiś katolicyzm modny, z którym nie można nie pokazać się na pogrzebie i na ślubie znajomych. Przyszedł do nas katolicyzm, który nie chodzi do kościoła, nie zapoznaje się ze swoim proboszczem, a w praktycznym życiu tak często nie zna zasad Chrystusowych.

Kryzys ten – to jednocześnie początek trwałego odrodzenia. Nie polega ono na tym, że tu i tam zaprowadzimy jakąś poprawkę w trybie życia. Nie polega ono na rozmnożeniu zewnętrznych aktów religijności ani nie stanowi o nim liczba poświęconych sztandarów. To odrodzenie dokonać się musi nie na powierzchni życia, ale głęboko wewnątrz duszy. Katolik powinien być katolikiem w sercu, w kościele, na ulicy, w towarzystwie, przy pracy, wszędzie i zawsze. Odrodzenie musi gruntownie odbudować obyczaj, sumienność, uczciwość, wstrzemięźliwość, a przede wszystkim miłość. Tego odrodzenia my sami z pomocą łaski Bożej dokonać musimy.

Wybrane fragmenty listu „O życie katolickie na Śląsku”
Acta Hlondiana tom I, cz. 1